NSA zveřejnila na svých stránkách podklady k vyúčtování dotace COVID-Sport.

https://agenturasport.cz/dotace/covid-sport/

Příjemce dotace je povinen vypořádat finanční vztahy se státním rozpočtem v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání a to na vyhláškou předepsaném formuláři předloženém NSA nejpozději do 15. února 2021.