NSA připravuje vypsání programu Kabina na podporu rozvoje místních sportovišť a zázemí.

Mohou žádat pouze kluby se sídlem v obci do 3000 obyvatel (mohou žádat i obce samotné) – max. výše dotace 800.000,-

Důležitá informace: K úspěšnému podání žádosti je nutné přiložit souhlas zastupitelstva obce se spoluúčastí. Tato příloha musí mít datum před podáním žádosti, což je důvod, proč doporučujeme začít řešit tuto záležitost již nyní.

Povinnosti a doporučení:

  • Souhlas zastupitelstva: Zastupitelstvo obce musí vydat souhlas s poskytnutím spoluúčasti na projektu. Vzhledem k tomu, že zastupitelstva se během prázdnin většinou nescházejí, je důležité zajistit tento souhlas co nejdříve.
  • Obecný souhlas: Jelikož do vypsání výzvy nevíme přesnou výši spoluúčasti (v minulosti to bylo 10%), stačí, aby zastupitelstvo vydalo obecný souhlas bez uvedení konkrétní částky.

Podrobnosti v souboru PDF.

Podpora-mistnich-sportovist_Kabina 21-25