Volební VH Okresního sdružení ČUS Praha-západ

Volební VH Okresního sdružení ČUS Praha-západ

Dne 25.4.2023 se od 17.00 v Aule ČUS na Strahově uskuteční volení valná hromada Okresního sdružení ČUS Praha-západ, z.s. Součástí valné hromady bude i slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců okresu Praha- západ za rok 2022. Pozvánku na VH naleznete v příloze. Se...
Tipsport Sportuj s námi 2023

Tipsport Sportuj s námi 2023

Přihlaste své sportovní akce do projektu Tipsport Sportuj s námi 2023 Přihláška SPORTUJ S NÁMI Organizátor musí být členským subjektem ČUS; akce je určena aktivní účasti široké veřejnosti; minimální počet 100 aktivních účastníků (s výjimkou sportovních odvětví, kde je...
Povinné datové schránky pro spolky od 1.1.2023

Povinné datové schránky pro spolky od 1.1.2023

S účinností od 1. 1. 2023 mají nově ze zákona (zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů) povinnost mít zřízenu datovou schránku všechny právnické osoby, tedy včetně spolků. Právnickým osobám, které datovou schránku...
Okresní přebory v tenise mládeže Praha-západ

Okresní přebory v tenise mládeže Praha-západ

Okresní tenisový svaz Praha-západ pořádá za podpory OS ČUS Praha-západ okresní přebory mládeže v tenise, které budou probíhat v níže uvedených termínech podle kategorií. Podmínkou účasti je registrace v klubu místně příslušném na Praze-západ a dodržení  aktuálně...
Trenérka/cvičitelka roku 2020

Trenérka/cvičitelka roku 2020

Komise rovných příležitostí Českého olympijského výboru vyhlašuje každoroční akci Trenérka/cvičitelka roku, vrcholící slavnostním setkáním úspěšných dobrovolných i profesionálních trenérek a cvičitelek, na kterém převezmou ocenění za svoji práci za přítomnosti...