Dotace Provoz a údržba 2022

Dotace Provoz a údržba 2022

Od 1.8. 2022 můžete podávat žádosti o dotace v programu Provoz a údržba na rok 2022. Výzvu a způsob podání naleznete na stránkách Národní sportovní agentury výzva PROVOZ A ÚDRŽBA Okresní sdružení ČUS je připraveno Vám s podáváním žádosti...
Zpravodaj ČUS č. 6/2022

Zpravodaj ČUS č. 6/2022

Vážení sportovní přátelé, aktuální květnový Zpravodaj si můžete stáhnout na webu https://www.cuscz.cz/novinky/zpravodaj-cus-c-6-2022.html Obsah Zpravodaje ČUS: str.    3  VV ČUS opětovně upozornil na kritickou situaci v klubech po dramatickém  zvýšením cen energií    ...
Zpravodaj ČUS č. 5/2022

Zpravodaj ČUS č. 5/2022

Vážení sportovní přátelé, aktuální květnový Zpravodaj si můžete stáhnout na webu:https://www.cuscz.cz/novinky/zpravodaj-cus-c-5-2022.html Obsah Zpravodaje ČUS: str. 3 VV ČUS zareagoval na zpoždění státní podpory a schválil mimořádné půjčky sportovním svazům 4...
Zpravodaj ČUS č. 4/2022

Zpravodaj ČUS č. 4/2022

Vážení sportovní přátelé, aktuální dubnový Zpravodaj si můžete stáhnout na webu:  https://www.cuscz.cz/o-nas/zpravodaj-cus.html OBSAH Zpravodaje ČUS 4/2022 str. 3 Česká unie sportu pozve na svou červnovou valnou hromadu také premiéra Petra Fialu 4 NSA zahájila...
Povinné datové schránky pro spolky od 1.1.2023

Povinné datové schránky pro spolky od 1.1.2023

S účinností od 1. 1. 2023 mají nově ze zákona (zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů) povinnost mít zřízenu datovou schránku všechny právnické osoby, tedy včetně spolků. Právnickým osobám, které datovou schránku...
Zpravodaj ČUS 3/2022

Zpravodaj ČUS 3/2022

Obsah zpravodaje: str. 3. VV ČUS vyslovil podporu ukrajinským sportovcům a zabýval se přípravou 40. valné hromady ČUS 4. Prohlášení k ruské vojenské agresi: Český sport jednotně podporuje kroky MOV i české vlády 5. NSA zastavila vydávání povolení ke vstupu do ČR pro...
Zpravodaj ČUS č. 2/2022

Zpravodaj ČUS č. 2/2022

Obsah zpravodaje str. 3 VV ČUS: Při skokovém nárůstu cen energií na provoz sportovišť by měla klubům pomoci státní podpora 4 Vláda seškrtala rozpočet na sport, NSA přijde o více než miliardu korun Miroslav Jansta: „Nechci se dožít plošného uzavírání sportovišť!“ 6...
Mimořádná opatření platná ve sportu

Mimořádná opatření platná ve sportu

Zrušení mimořádného opatření ze dne 15. 7. 2021 k oznámení o konání hromadné akce nad 1 000 osob, s účinností od 1. 3. 2022, č. j.: MZDR 27817/2021-2/MIN/KAN. S účinností ode dne 28. února 2022 od 23:59 hod. se ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne...
Aktuální opatření ve vztahu ke sportu

Aktuální opatření ve vztahu ke sportu

Na stránkách České unie sportu Česká unie sportu bylo zveřejněno výkladové stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M. k  aktuálním opatřením ve sportu. Závěrem tohoto stanoviska je: Příslušným MO jsou stanovena toliko 2 omezení pro veškerý sport (tj. amatérský i...