Vyúčtování dotace COVID – Sport

Vyúčtování dotace COVID – Sport

NSA zveřejnila na svých stránkách podklady k vyúčtování dotace COVID-Sport. https://agenturasport.cz/dotace/covid-sport/ Příjemce dotace je povinen vypořádat finanční vztahy se státním rozpočtem v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání a to na...
Lednový zpravodaj 2021

Lednový zpravodaj 2021

Aktuální obsah zpravodaje si můžete stáhnout na webu: https://www.cuscz.cz/o-nas/zpravodaj-cus.html OBSAH Zpravodaje ČUS 1/2021     3  Lednový VV ČUS prostřednictvím per rollam: Projednal výsledky hospodaření i přípravu rozpočtu  4  Miroslav Jansta v deníku Sport o...
Novinky ve mzdách platné od 1.1.2021

Novinky ve mzdách platné od 1.1.2021

Informace ke zvýšení rozhodné částky u DPČ pro účast na nemocenském pojištění od 1.1.2021 na částku 3.500 Kč, zvýšení redukčních hranic pro výpočet náhrady mezd či odměn v době pracovní neschopnosti zaměstnance a další mzdové novinky roku 2021. Od 1.1.2021 se rozhodná...
PROSINCOVÝ ZPRAVODAJ ČESKÉ UNIE SPORTU Č. 10/2020

PROSINCOVÝ ZPRAVODAJ ČESKÉ UNIE SPORTU Č. 10/2020

Zpravodaj ČUS č. 10/2020 : Obsah Zpravodaje ČUS: Str.  3  Česká unie sportu prokázala svou jednotu i sílu 4  Milan Hnilička ocenil spolupráci s ČUS při nastavení Rejstříku sportovců i administraci programů 5  Covid-19 a sport: Aktuální informace na webu ČUS 6 ...
Měsíc do konce vyúčtování Můj klub 2020

Měsíc do konce vyúčtování Můj klub 2020

Do 15.2. musí být v systému IS-sport.msmt.cz nahráno vyúčtování dotačního programu Můj klub 2020 Podepsané a orazítkované vyúčtování nahrávejte ve formátu PDF do systému a následně originál zašlete na MŠMT. Kdykoliv se můžete s dotazem obrátit na naše Okresní sdružení...
ZÁŘIJOVÝ ZPRAVODAJ ČESKÉ UNIE SPORTU Č. 7/2020

ZÁŘIJOVÝ ZPRAVODAJ ČESKÉ UNIE SPORTU Č. 7/2020

Česká unie sportu vydala další číslo elektronického časopisu, kde mimo jiné informuje o čtyřletém plánu činnosti a zveřejněné výzvě MŮJ KLUB pro rok 2021. Zpravodaj ČUS 7/2020   3 Nový VV ČUS schválil čtyřletý plán činnosti a projednal dopady koronaviru na hospodaření...
PLATNÁ MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ MZČR KE SPORTU

PLATNÁ MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ MZČR KE SPORTU

Platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ke sportu Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 16. 9. 2020, č. j. MZDR 20588/2020-16/MIN/KAN dochází k nastavení pravidel souvisejících s epidemií COVID-19, a to mj. právě ve vztahu ke sportovním...
VÝZVA DOTAČNÍHO PROGRAMU MŮJ KLUB 2021

VÝZVA DOTAČNÍHO PROGRAMU MŮJ KLUB 2021

Národní sportovní agentura zveřejňuje Výzvu MŮJ KLUB 2021.  Účelem dotační výzvy MŮJ KLUB 2021 je podpora: sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 3 do 23 let, zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce SK/TJ realizujících sportovní aktivity dětí a...